شعر نو | اشعار فارسی شاعران معاصر
شعر

شعر نو : شقایق سهندی – آتشکده قلبم

شعر نو : شقایق سهندی – آتشکده قلبم

....تو در من پیدا ... ...من در تو گمگشته.. من جلوه ی عشق تو تو محراب سجده های من آنجا